ทัศนศิลป์ 3 ชั้น ม.2
รหัส ศ22102

สัปดาห์ที่ 1 (1-4 มิถุนายน 2564)

เนื้อหารายวิชา - ปฐมนิเทศรายวิชา

ปิดการลงชื่อเข้าเรียน

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงชื่อแล้ว

สัปดาห์ที่ 3 (14-18 มิถุนายน 2564) ติดตามงานที่ 1

เนื้อหารายวิชา - ติดตามการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ 1.1 รูปแบบงานทัศนศิลป์

ภาระงาน - ใบความรู้และใบงานที่ 1.1 ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาออกมาในรูปแบบผังความคิด Mind Mapping ตกแต่งให้สวยงาม

ปิดการลงชื่อเข้าเรียน

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงชื่อแล้ว

สัปดาห์ที่ 4 (22-25 มิถุนายน 2564) ติดตามงานที่ 1

เนื้อหารายวิชา - ติดตามการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ 1.1 รูปแบบงานทัศนศิลป์

ภาระงาน - ใบความรู้และใบงานที่ 1.1 ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาออกมาในรูปแบบผังความคิด Mind Mapping ตกแต่งให้สวยงาม

ปิดการลงชื่อเข้าเรียน

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงชื่อแล้ว

เนื้อหารายวิชา - ออกแบตัวอักษร/ข้อความ

ภาระงาน - ให้นักเรียนออกแบบตัวอักษรเป็นข้อความง่าย ๆ ในภาษาใดก็ได้ 1 ข้อความ สร้างสรรค์ตกแต่งให้สวยงาม ลงบนกระดาษขนาด A4

ปิดการลงชื่อเข้าเรียน

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงชื่อแล้ว

สัปดาห์ที่ 6 (5 - 9 กรกฎาคม 2564) ติดตามงานที่ 2

เนื้อหารายวิชา - ติดตามการปฏิบัติงานและส่งงานการออกแบตัวอักษร

ภาระงาน - ให้นักเรียนออกแบบตัวอักษรเป็นข้อความง่าย ๆ ในภาษาใดก็ได้ 1 ข้อความ สร้างสรรค์ตกแต่งให้สวยงาม ลงบนกระดาษขนาด A4

ปิดการลงชื่อเข้าเรียน

คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงชื่อแล้ว

สัปดาห์ที่ 7 (12 - 16 กรกฎาคม 2564) ติดตามงานที่ 2

เนื้อหารายวิชา - ติดตามการปฏิบัติงานและส่งงานการออกแบตัวอักษร

ภาระงาน - ให้นักเรียนออกแบบตัวอักษรเป็นข้อความง่าย ๆ ในภาษาใดก็ได้ 1 ข้อความ สร้างสรรค์ตกแต่งให้สวยงาม ลงบนกระดาษขนาด A4

ปิดการลงชื่อเข้าเรียน

คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงชื่อแล้ว

สัปดาห์ที่ 8 (19 - 23 กรกฎาคม 2564) ติดตามงานที่ 2

เนื้อหารายวิชา - ติดตามการปฏิบัติงานและส่งงานการออกแบตัวอักษร

ภาระงาน - ให้นักเรียนออกแบบตัวอักษรเป็นข้อความง่าย ๆ ในภาษาใดก็ได้ 1 ข้อความ สร้างสรรค์ตกแต่งให้สวยงาม ลงบนกระดาษขนาด A4

ปิดการลงชื่อ

คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงชื่อแล้ว

สัปดาห์ที่ 9 (26 - 30 กรกฎาคม 2564) ติดตามงานที่ 2+งานชิ้นที่ 3 วาดภาพระบายสี

เนื้อหารายวิชา - ติดตามการปฏิบัติงานและส่งงานการออกแบตัวอักษร และปฏิบัติงานชิ้นที่ 3 วาดภาพระบายสี

ภาระงาน - ให้นักเรียนออกแบบตัวอักษรเป็นข้อความง่าย ๆ ในภาษาใดก็ได้ 1 ข้อความ สร้างสรรค์ตกแต่งให้สวยงาม ลงบนกระดาษขนาด A4

ไม่มีการลงชื่อในสัปดาห์นี้

คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงชื่อแล้ว

สัปดาห์ที่ 10 (2 - 6 สิงหาคม 2564) ติดตามงานที่ 2+งานชิ้นที่ 3 วาดภาพระบายสี

ติดตามงานเก่า

สัปดาห์ที่ 11 (9 - 13 สิงหาคม 2564) ทดสอบกลางภาค

สัปดาห์ที่ 12 (16 - 20 สิงหาคม 2564) ติดตามงานที่ 2+งานชิ้นที่ 3 วาดภาพระบายสี

ติดตามงานเก่า

เช็คชื่อผ่าน Zoom

สัปดาห์ที่ 13 (23 - 27 สิงหาคม 2564) สร้างสรรค์ลวดลายแจกัน

สื่อการสอน-สร้างสรรค์ลวดลายแจกัน

เนื้อหาประจำสัปดาห์ - สร้างสรรค์ลวดลายแจกัน (ลายเส้น)

ภาระงาน - ให้นักเรียนร่างภาพแจกันรูปทรงใดก็ได้ที่ตนเองชื่นชอบ ลงบนกระดาษขนาด A4 แล้วสร้างสรรค์ลวดลายลงบนรูปแจกันที่ร่างไว้ ตกแต่งให้สวยงาม

คลิ๊กดูรายละเอียดใบงาน

เช็คชื่อผ่าน Zoom

สัปดาห์ที่ 14 (30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564) สร้างสรรค์ลวดลายแจกัน

เนื้อหาประจำสัปดาห์ - สร้างสรรค์ลวดลายแจกัน (สีน้ำ)

ภาระงาน - ให้นักเรียนร่างภาพแจกันรูปทรงใดก็ได้ที่ตนเองชื่นชอบ ลงบนกระดาษขนาด A4 แล้วสร้างสรรค์ลวดลายลงบนรูปแจกันที่ร่างไว้ ตกแต่งให้สวยงาม

คลิ๊กดูรายละเอียดใบงาน

คลิ๊กลงชื่อเข้าเรียน

คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงชื่อแล้ว

สัปดาห์ที่ 15 (6 - 10 กันยายน 2564) สร้างสรรค์ลวดลายแจกัน


สัปดาห์ที่ 16 (13 - 17 กันยายน 2564) ติดตามงาน


สัปดาห์ที่ 17 (20 - 24 กันยายน 2564) - ทัศนศิลป์ของไทยและสากล (ทัศนศิลป์ของชาติไทย)


สัปดาห์ที่ 18 (27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564) - ทัศนศิลป์ของไทยและสากล (ทัศนศิลป์สากล)


สัปดาห์ที่ 19 (4 - 8 ตุลาคม 2564) - ทดสอบ ติดตามงาน


สัปดาห์ที่ 20 (11 - 14 ตุลาคม 2564) - ทดสอบปลายภาค