ผลงานนักเรียน

วาดเส้นหุ่นนิ่ง

ลายเส้นสร้างสรรค์

ลายเส้นสร้างสรรค์ปากกาเคมี

สื่อผสม

การ์ดอวยพร

แจกันดินน้ำมัน

โมเดลจำลอง

ลายเส้นดอกไม้

ลายเส้นทิวทัศน์

ลายเส้นสร้างสรรค์ภาพประกอบ

ศึกษาลักษณะใบไม้

สีชอล์ค

สีน้ำดอกกุหลาบ

สีน้ำดอกไม้

สีน้ำทิวทัศน์

ออกแบบตัวอักษร

ลายเส้นสร้างสรรค์ภาพทิวทัศน์