ใบความรู้และสื่อ ม.2

ใบความรู้ที่ 1.1 ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์

สื่อวิดีโอ เทคนิคการวาดภาพระบายสี

ติดตามเทคนิคอื่น ๆ ได้ที่ สื่อสร้างสรรค์ by ครูเอก - YouTube

สื่อวิดีโอ การสร้างสรรค์ลวดลายแจกัน